Budowa Cerkwi


Pomóż świątyni!

Cerkiew jest Ciałem Chrystusa! Budowa i odradzanie świątyń – zawsze było obowiązkiem i uczynkiem narodu. Od wieków budowa i odradzanie świątyń opierało się na pomocy i dobrowolnych ofiarach. Środki na tak dobry uczynek, szczytny cel zbierane były przez cały światem. To dzięki opiece całego ludu Bożego powstawały i wznosiły się najwspanialsze świątynie.

Cieszy fakt, że w tej świątyni, serdecznością bogobojnych ludzi, nie obojętnych na pamięć o ich przodkach i tych, którzy troszczyli się i troszczą o zachowanie czystości, słychać dźwięk modlitwy , i odbywają się nabożeństwa.

Odradzanie i upiększanie świątyń, miłość do Boskich nabożeństw wychowuje nas i naszych dzieci na prawdziwych patriotów i prawdziwych chrześcijan. Przecież Święta Cerkiew przywołuje nas wszystkich, którzy szukają zbawienia, do Domu Bożego i pobudza w naszych sercach same najlepszej przeżycia.

Pan mówi nam, "kiedy czynisz miłostynię, niech lewa ręka twoja nie wie, co czyni prawa, aby twoja miłostynia była w tajemnicy. I Ojciec twój, zobaczy potajemne – poda tobie jawnie». Od dawna zauważono, że ci, którzy przekazują darowiznę świątyni w tym życiu, otrzymują od Boga niewspółmiernie większą nagrodę.

I pamiętajcie, czynienie dobra – jedna z ważniejszych części w życiu każdego człowieka. Pan pyta każdego z nas: «nakarmiłeś głodnego, przyjąłeś bezdomnego, odwiedziłeś chorego? A to co uczynicie Wy jednemu z nich, to Mi czynicie».

Każdemu, czyje serce nie jest obojętne do tego, aby funkcjonowała świątynia świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei parafii staroobrzędowców, prawosławnych, mogą złożyć swoją ofiarę – swój możliwy wkład we wspólny uczynek duchowego odrodzenia (płatności dotpay, wpłata na konto bankowe).

Załączamy Państwu zdjęcia ikonostasu oraz naszej Cerkwi.

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe naszej parafii:

nazwa banku / БанкБ / bank name: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
adres banku / Адрес банка / bank address : ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska
numer konta / Счет / account no: PL 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950
SWIFT
: PPABPLPK

właściciel konta / Название Церкви в банке / account holder:
STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW
adres Cerkwi /
Адрес Церкви / holder address :
Gabowe Grądy 7A
16-300 Augustów

e-mail: nastawnik2@o2.pl
telefon: (+48) 603 321 245


a także poprzez płatności dotpay:

http://staroprawoslawie.pl/kontakt.html


Przekaż darowiznę (kliknij DOTPAY)
Donate (click on the button DOTPAY)
Сделать пожертвования (нажмите на кнопку DOTPAY)

PLN, EUR, USD, GBP, JPY, CZK, SEK, DKK, CHF

„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”

Zapraszamy do odwiedzania naszej Cerkwi.

Za wszelkie wpłaty serdeczne "Bóg zapłać"!

Z szacunkiem i chrześcijańską miłością

o. Mariusz Jefimow oraz Rada Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców

 

"Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców pw. Św. Mikołaja Cudotwórct, Arcybiskupa Myr Licei"

"Ikonostas Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców

Read more →