Czerwiec, święci

01 CZERWCA (kalendarz gregoriański) 19 MAJA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego męczennika Patryka, biskupa Pruskiego i razem z nim prezbiterów Akacjusza, Menandra i Poliena (około 100).

Godnego ojca mnicha naszego Korneliusza Komelskiego, Wołgowskiego cudotwórcy (1537).

Śmierć świętego dobrze wiernego księcia Jana Uglickiego, w mnichach Ignacjusza, Wołgowskiego (1523).

Godny ojciec mnich Korneliusz pochodził ze znanej bojarskiej rodziny, swoją młodość przeżył na dworze wielkiego księcia moskiewskiego, gdzie nauczał się Świętego Pisma i nauczał się również innych dla duszy, korzystnych ksiąg. W późniejszym okresie prowadził zakonne życie, w różnych monasterach i na koniec osiedlił się lasach Wołogodzka, w porzuconym, zbójeckim namiocie. Mieszkając tutaj, nieraz znosił napady od zbójników, których wtedy w tych stronach było bardzo wielu. Wielu z tych złoczyńców godny Korneliusz w ostateczności nawrócił na drogę pokuty i nawrócenia. W 1501 roku pod jego przewodnictwem został zbudowany monaster, rozpoczęły się budowy nowych cerkwi. Mnich Korneliusz stworzył dla swojego monasteru regułę monastyczną, składające się z 15 rozdziałów, opierających się na fundamencie przekazów wschodnich, rosyjskich świętych. Sprzeciw mnichów na wzgląd na srogie prawo monastyczne zmusiło mnicha Korneliusza do pozostawienia zbudowanego przez niego monasteru. Mnich Korneliusz osiedlił się około 75 kilometrów od Korniliewsko - Komelskiego monasteru, na brzegu jeziora Surskiego. Po jakimś czasie przeciwni mnisi zrozumieli swój błąd, odpokutowali, i zaczęli błagać Korneliusza, aby powrócił do monasteru. Przez długi czas święty Korneliusz nie zgadzał się. Dopiero po modlitwie przy relikwiach godnego mnicha Sergiusza, otrzymawszy objawienie od Boga, zgodził się na powrót, jednak odmówił na zawsze być igumenem monasteru. Godny mnich Korneliusz zajmuje pierwsze i ważniejsze miejsce pośród wielu świętych Wołogodzkiej ziemi. Wielu jego uczni wybudowało monastery i zostało wysławionych jako święci. Święty Korneliusz zmarł w 1537 roku, mając 82 lata.

02 CZERWCA (kalendarz gregoriański) 20 MAJA (kalendarz juliański, stary styl).

Świętego męczennika Faleliusza i razem z nim Aleksandra i Asteriusza (około 284); święty Faleliusz ma dar uleczania różnych chorób.

Odnalezienie czczonych relikwii ojca naszego Aleksego, metropolity Kijewskiego i całej Rusi, Moskiewskiego cudotwórcy (1431).

Święty męczennik Faleliusz...

Read more →