Kontakt

STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW
Gabowe Grądy 7A
16-300 Augustów

NIP: 846-166-158-3
REGON: 200825912
http://staroprawoslawie.pl/


e-mail:nastawnik2@o2.pl
telefon: (+48) 603 321 245

FACEBOOK: https://pl-pl.facebook.com/Staroprawoslawie


 

  Przekaż darowiznę (kliknij DOTPAY)
Donate (click on the button DOTPAY)
Сделать пожертвования (нажмите на кнопку DOTPAY)

PLN, EUR, USD, GBP, JPY, CZK, SEK, DKK, CGF

„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”

 

 

  Wpłaty - darowizny na cele kultu religijnego można także dokonać na rachunek bankowy:

BNP Paribas S.A.
PL 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950
PPABPLPK (SWIFT)

Zaświadczenie o rachunku bankowym

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje odliczenie darowizny na cele kultu religijnego. Dokonaną darowiznę odlicza się od dochodu za rok, w którym została przekazana Taka darowizna, spełnia cel kultu religijnego, ponieważ jest to przelanie pieniędzy na rachunek parafii, a nie na rachunek osoby fizycznej. Nie można odliczyć więcej niż 6% dochodu. Jeśli posiadamy dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego można skorzystać z preferencji podatkowej. W tym celu trzeba wykazać w zeznaniu rocznym (np. PIT-36 lub PIT-37) kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (będzie to w szczególności nazwa i adres).


Read more →