Maj, święci

01 MAJA (kalendarz gregoriański) 18 KWIETNIA (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca mnicha naszego Jana, ucznia świętego Grzegorza Dekapolity (820-850).

Kapłana Kozmy wyznawcy, biskupa Chalcedony i współtowarzysza jego, godnego Aksencjusza (815-820).

Godny Jan urodził się w końcu VIII wieku. W młodym wieku został uczniem godnego Grzegorza Dekapolity (+ ok. 820, wspomnienie 20 listopada) i przyjął od niego monastyczny czyn, w monasterze Solun. Pod przewodnictwem znakomitego nauczyciela godny Jan zdobył znakomitą duchową dojrzałość.

Kiedy cesarz Lew Ormianin (813 - 820) zaczął prześladować prawosławnych chrześcijan za czczenie ikon, godny Grzegorz Dekapolita wraz z godnym Józefem Twórcą Pieśni (+ ok. 820, wspomnienie 4 kwietnia) i swoim uczniem godnym Janem wyszli z miasta Solun i wybrali się do Konstantynopola, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ikonoklazmu. Przez kilka lat, nie bacząc na prześladowania, święci Grzegorz i Jan bez bojaźni bronili Prawosławie, głosząc czczenie świętych ikon. Po wielu trudach godny Grzegorz zmarł (około 820 roku), a zaraz po nim szybko odszedł do Pana i jego wierny uczeń Jan. Godny Józef Twórca Pieśni przeniósł relikwie świętych Grzegorza i Jana do nowo postawionej Cerkwi, zbudowanej w imię świętego Mikołaja Cudotwórcy.

02 MAJA (kalendarz gregoriański) 19 KWIETNIA (kalendarz juliański, stary styl).

Godnego ojca mnicha naszego Jana Starej Ławry (VIII).

Godny Jan...

Read more →