Modlitwa i jej znaczenie.

Modlitwa

Modlitwa to zwrócenie umysłu i serca naszego do Boga i duchowa rozmowa z Nim. Bóg dba o nas, jak Ojciec o dzieci Swoje. Od Boga my otrzymujemy wszystko potrzebne: jedzenie, odzienie i zdrowie. Bez Jego woli, ani jeden włos nie spadnie z naszej głowy. My każdego dnia potrzebujemy pomocy od Boga, dlatego tez powinniśmy się każdego dnia i modlić. Bóg jest naszym opiekunem i nadzieją w dni smutków i nieszczęść. On, Władca niebios, posyła nam i radość w życiu. Wszystko jest od Pana Boga. Dlatego też my nie tylko prosimy Boga (modlitwy błagalne), ale i dziękujemy Jemu za posyłane dary (modlitwy dziękczynne).

Modlić się należy o każdym czasie: rano, wstając z łóżka, przed przyjęciem i po przyjęciu jedzenia, przed rozpoczęciem i zakończeniem każdej pracy i wieczorem, idąc spać. Modlić się należy w domu, w szkole.

"Jak dla ciała potrzebna jest światłość słońca",

- mówi Jan Złotousty,

- tak dla duszy potrzebna jest modlitwa".

Kto nie zwraca się do Boga w modlitwach i nie potrzebuje rozmawiać z Nim, ten duchowo jest martwy. Gdzie nie ma modlitwy, tam umiera wiara. Dlatego też zwracajmy się z czystym sercem częściej w modlitwie do Boga, a w głównej mierze odwiedzajmy świątynię Bożą - dom modlitwy.

Oprócz zwracania się do Boga, my kierujemy również modlitwy do świętych: Bogorodzicy, aniołów, apostołów i tych, którzy są godni przed Panem.

Przystępować do modlitwy należy z pokorą i bogobojnością. Ofiara dla Boga

"Duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym."(Ps.50)

"Ale Ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo."(Iz.66, 2).

Niechaj za przykład posłuży nam modlitwa grzesznego celnika:

"Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten"(Łk.18, 10-14).

Modlić się należy bez żadnego zakłamania.

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy".(Mt.6, 5).

Trzeba przebaczyć wszystkim, kto przyczynił się do uczynienia nam jakiegokolwiek zła.

"A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze"(Mk.11, 25; Mt.6, 15-18).

"Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (nie ty sam, a kto inny się na ciebie gniewa), zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!"(Mt.5, 23-24)

Podczas modlitwy nie należy o niczym innym myśleć. Tym bardziej podczas modlitwy nie należy szeptać, rozmawiać. Taka modlitwa to zły uczynek przed Bogiem i Pan może nas za to ukarać.

Read more →