Modlitwy

Молитва утреняя (Modlitwa poranna)

Верую на глас (Wieruju śpiew)

Азбука (Nauka języka scs)

Благословлю Господа на всяко время... (Ps. 33: Chcę błogosławić Pana w każdym czasie...)

Как правильно молиться епитимию? (Jak prawidłowo odmodlić się pokutę?)

Молитва пред учением (Modlitwa przed nauką)

Скитское покаяние ("Oczyszczająca pokuta")

Разные молитвы ("Różne modlitwy")

Христаславление (Kolędowanie "Chrystusowe chwalenie")

Вечерня (Nabożeństwo "Wieczernik")

Малая Павечерня (Nabożeństwo "Mała Powieczerza")

Средняя Павечерня (Nabożeństwo "Średnia Powieczerza")

Великая Павечерня (Nabożeństwo "Wielka Powieczerza")

Павечерня Суботняя (Nabożeństwo "Powieczerza Sobotnia")

Полунощница Суботняя (Nabożeństwo "Połunoszcznica Sobotnia")

Полунощница Воскресная (Nabożeństwo "Połunoszcznica Niedzielna")

Полунощница Повседневная (Nabożeństwo "Połunoszcznica na każdy dzień")

Утреня (Nabożeństwo "Jutrznia")

Час 1 (Nabożeństwo "Godzina 1")

Час 3 (Nabożeństwo "Godzina 3")

Час 6 (Nabożeństwo "Godzina 6")

Час 9 (Nabożeństwo "Godzina 9")

Обедница (Nabożeństwo "Obiednica")


Read more →