Staroobrzędowcy

Obecnie nasza Cerkiew prowadzi zbiórkę finansową, rzeczową na zakup dzwonu do Cerkwi.

Zapraszamy do wspierania naszej kampanii dotyczącej zakupu dzwonu do naszej Cerkwi.


Staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie przyjęli cerkiewnej reformy patriarchy Nikona i cara Aleksija Michajłowicza. Członkowie naszego Kościoła nie uznają reform liturgicznych patriarchy Nikona przeprowadzonych w latach 1652–1656, które upodabniały obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich.

Każda zmiana w naszej cerkwi, zgodnie z postanowieniami siedmiu Powszechnych Soborów jest traktowana jako herezja i wyrzeczenie się jedynej prawdziwej wiary. Członkowie naszego kościoła: Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców osiedlili się w Polsce około I połowy XVIII wieku. Nasza wspólnota znalazła schronienie w Polsce, uciekając przed prześladowaniami patriarchy Nikona. Chcąc uchronić stare kanony wiary Prawosławnej staroobrzędowcy uciekali z Rosji w różne zakątki świata.

Obecnie, staroobrzędowcy zamieszkują W RP głównie tereny obecnego województwa podlaskiego, m.in. takie miejscowości jak: Gabowe Grądy, Bór, Augustów, Suwałki, Wodziłki oraz na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w miejscowości Wojnowo. Ponadto wielu członków naszej Cerkwi rozproszonych jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w różnych miejscowościach.

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców praktykuje swoją wiarę w nowo zbudowanej Cerkwi. Nabożeństwa, Sakramenty, praktyka religijna prowadzona jest pod przewodnictwem Duchownego Ojca. Msze odprawiane są wg kalendarza juliańskiego.

 

  Przekaż darowiznę (kliknij DOTPAY)
Donate (click on the button DOTPAY)
Сделать пожертвования (нажмите на кнопку DOTPAY)

PLN, EUR, USD, GBP, JPY, CZK, SEK, DKK, CHF

„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”

Read more →

Święci w Cerkwi

Żywoty Świętych.

Codziennie Cerkiew oddaje cześć świętym poprzez odprawianie nabożeństwa. Żywot każdego Świętego możesz przeczytać  tutaj.

Czytaj więcej →

Modlitwa

Modlitwa i jej znaczenie

Modlitwa to zwrócenie umysłu i serca naszego do Boga i duchowa rozmowa z Nim.

Czytaj więcej →

Post

Post i jego znaczenie

Post jest nieodłącznym elementem życia każdego staroobrzędowca. W ciągu roku mamy ponad 180 dni postych.

Czytaj więcej →

Read more →