ZdjęciaStarowier - o. Bartłomiej Filipow

 

 
Staroobrzędowcy - o. Miron Filipow z żoną

 


Starowierka

 


Staroobrzędowcy

 

 
Pogrzeb u staroobrzędowców

 

 
Chrzest osoby dorosłej u staroobrzędowców

 


Ubiór cerkiewny staroobrzędowy

 

 
Krzyżyki staroobrzędowe do noszenia na ciało - damskie

 


Krzyżyk staroobrzędowy do noszenia na ciało - męski

 


Podrucznik pod ręce, przy pokłonach do ziemi

  


Kadzielnice i Ewangelia

  

 
Grób świętego Jana Złotoustego / Jana Chryzostoma

  


Fragment rękopisu "Żywot Sergiusza z Radonieża"

  

 
Fresk Świętego Biskupa Pawła Kołomieńskaho, obrońcy Staroprawosławia

 


Wnętrze świątyni staroobrzędowej / molelni / cerkwi - widok ołtarza

 


Wnętrze świątyni staroobrzędowej / molelni / cerkwi - widok z tyłu

 


Lestowki staroobrzędowe (różaniec)

 


Lestowka staroobrzędowa (różaniec)


Read more →