Skip to content

Literatura cerkiewna

ВЕТХIЙ ЗАВЕТ (Stary Testament)

НОВЫЙ ЗАВЕТ (Nowy Testament)

Краткое катихизическое ученіе Церкви (Krótki Katechizm Cerkwi Staroobrzędowców)

БЛУЖДАЮЩЕЕ БОГОСЛОВИЕ (Błądzące Boże Słowo)

O богопротивном и законопреступном брадобритии и главострижении (O goleniu brody i strzyżeniu włosów)

О СУЩЕСТВЕ ЦЕРКВИ (O istocie Cerkwi)

Соловецкие о реформации Никона (Sołowiecki Monaster o reformie Nikona)

Żywot świętego Eustacha Rzymskiego (Житие святаго Евстафия Плакиды)

СЫН ЦЕРКОВНЫЙ (Syn Cerkwi)

ЩИТ ВЕРЫ (Szczyt Wiary)

Двуперстное крестное знамение (Dwupalcowe znak krzyża)

Падение III Рима (Upadek III Rzymu)

Повесть о боярыне Морозовой и o трех исповедницах слово плачевное протопопа Аввакума (Powieść o bojarynie Morozowej i o trzech wyznawczyniach słowo żałosne prototopa Abbakuma)

Житие святаго великомученика Георгия (Żywot świętego wielkiego męczennika Jerzego)

Слово Иоaнна Златоyстаго, похвала святым верховным апоcтолом Петру и Пaвлу (Słowo Jana Złatoustego / Chryzostoma, chwalebne świętym wyższym apostołom Piotrowi i Pawłowi)

 

Сказание о лестовке и о молитве Исусовой (Znaczenie lestowki / różańca i o modlitwie Jezusowej)