Skip to content

Budowa Cerkwi – 2015 r.

18 grudnia 2013 roku na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późń. zm.) oraz & 2 pkt. 1, & 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru  kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz.U. Nr 38, poz. 374) w dziale A Rejestru kościołów i innych związków została wpisana pod numerem 177 STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW (Data wpisu 18.12.2013 r.). Do pobrania: Decyzja Statut SCS

W maju 2015 roku we wsi Gabowe Grądy z pomocą wiernych i “ludzi dobrej woli” rozpoczęliśmy budowę Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców św. Mikołaja Arcybiskupa Myr Licei Cudotwórcy.

Najważniejsze etapy budowy naszej Cerkwi:

 • W dniu 22 maja 2014 roku w święto Przeniesienia relikwii świętego Mikołaja Arcybiskupa Myr Licei do Bari (1087 r.) z błogosławieństwa o. Mariusza Jefimow rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Budowa Cerkwi” – zbierania funduszy na rzecz budowy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach.
 • We wrześniu 2014 roku wykonano projekt architektoniczny Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Projekt Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Schemat Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • Wiosną 2015 roku rozpoczęłyśmy budowę Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców, poświęconej świętemu Mikołajowi Arcybiskupowi Myr Licei Cudotwórcy. W tym dużym przedsięwzięciu bardzo potrzebowaliśmy pomocy wiernych oraz „ludzi dobrej woli”. Z ofiar wiernych zbieranych od początku istnienia Cerkwi, czyli od 2013 roku oraz z przeprowadzanych akcji, z Bożą pomocą i świętego Mikołaja Cudotwórcy, udało się nam w maju 2013 roku rozpocząć budowę Cerkwi.
Bloczki na budowę Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Plac pod budowę Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Plac pod budowę Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace ziemne na placu budowy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace ziemne na placu budowy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace ziemne na placu budowy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace ziemne na placu budowy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace ziemne na placu budowy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • Dzięki Waszym ofiarom budowa Cerkwi postępuje. Zostały ukończone prace ziemne, przystąpiono do budowy ścian Cerkwi i innych elementów.

Budowa ścian Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ścian Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ścian Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ścian Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ścian Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ścian Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • W budynku Cerkwi powoli rośnie więźba dachowa. Wewnątrz została rozłożona instalacja elektryczna. Okna i drzwi zostały zamówione.

Budowa więźby dachowej Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • Budowa więźby dachowej Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców

   

Budowa więźby dachowej Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa więźby dachowej Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa więźby dachowej Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • Imiona wszystkich ofiarodawców znajdują godne miejsce – na naszej stronie internetowej! Modlimy się, aby na każdego, kto przyczynił się do jej budowy, Bóg zesłał błogosławieństwo, darował zdrowie i długie lata. Oprócz tego Wasze imiona pozostają na zawsze w naszych sercach i w naszej codziennej modlitwie.

NASI DARCZYŃCY

 • W lipcu 2015 roku z Bożą pomocą i dzięki wsparciu wiernych, którzy włączyli się do akcji „Budowa Cerkwi” prace budowlane w naszej Cerkwi postępują. Został zakończony pierwszy etap budowy Cerkwi świętego Mikołaja Cudotwórcy (stan surowy zamknięty). Na dzień dzisiejszy cerkiew ma wstawione okna i drzwi, wewnątrz jest zamontowana instalacja elektryczna, instalacja alarmowa. Została położona izolacja termiczna budynku cerkwi, otynkowane ściany na zewnątrz budynku. Obecnie prowadzone prace polegają na przygotowaniu pozostałych elementów dachu pod pokrycie blachą miedzianą wraz z miedzianym orynnowaniem.

Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace zewnętrzne przy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace zewnętrzne przy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace zewnętrzne przy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace zewnętrzne przy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace zewnętrzne przy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace zewnętrzne przy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace zewnętrzne przy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Prace zewnętrzne przy Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • W listopadzie 2015 roku zostają wykonane ikonostas do naszej Cerkwi oraz stoliki (anałoje), na których będą odbywać się czytania podczas mszy świętej.

Schemat ikonostasu
Schemat stolików / anałoi
Ikonostas i stoliki / anałoje Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Ikonostas i stoliki / anałoje Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Ikonostas i stoliki / anałoje Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • W lutym 2016 roku trwają prace zagospodarowania architektonicznego naszej świątyni – prace ogrodowe, rozmieszczenie ławek, tablic ogłoszeniowych itd.
Zagospodarowanie terenu Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Zagospodarowanie terenu Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Zagospodarowanie terenu Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • W dniu 22 maja 2015 roku w święto Przeniesienia relikwii świętego Mikołaja Arcybiskupa Myr Licei do Bari (1087 r.) odbywa się uroczyste poświęcenie świątyni Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach i od tego dnia wierni Cerkwi, modlą się w nowo zbudowanej świątyni.

 

 • Dzięki ofiarności naszych wiernych i wszystkich ludzi dobrej woli, wspierających rozbudowę naszej Cerkwi, prace budowlane z Bożą pomocą postępują. Zapewniamy o naszej modlitewnej wdzięczności za każdego darczyńcę! W maju 2017 roku trwają prace polegające na ogrodzeniu Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach. W lipcu tego roku montujemy przęsła ogrodzeniowe.
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa ogrodzenia Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • Dzięki Bożemu miłosierdziu i pomocy wiernych naszej Cerkwi oraz darczyńców, prace budowlane wciąż trwają. Rok 2018 przyniósł nowe zmiany. Na terenie świątyni powstaje dzwonnica, na której zostały zawieszone przepiękne dzwony, które przyzywają swoją melodią na modlitwę wiernych.

Dzwonnica Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Dzwonnica Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Dzwonnica Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Dzwonnica Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Dzwonnica Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Dzwonnica Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Dzwonnica Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Dzwonnica Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • Z Bożą pomocą kontynuujemy dzieło rozbudowy naszej Cerkwi. W 2019 roku prowadzone są prace ziemne, polegające na budowie drogi dojazdowej do naszej świątyni.

Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Budowa drogi dojazdowej do Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • W marcu 2020 roku rozpoczynamy montaż instalacji odgromowej na naszej świątyni.

Montaż instalacji odgromowej na Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Montaż instalacji odgromowej na Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Montaż instalacji odgromowej na Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Montaż instalacji odgromowej na Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Montaż instalacji odgromowej na Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
 • Galeria naszej świątyni wraz z terenem
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Wnętrze Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców w Gabowych Grądach
 • W 2021 roku, w lipcu, w wyniku ulewnych deszczów osuwa się nam linia brzegowa stawu. Trzeba zabezpieczyć kostkę brukową poprzez umocnienie linii brzegowej stawu.
Umocnienie linii brzegowej stawu Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Umocnienie linii brzegowej stawu Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców
Umocnienie linii brzegowej stawu Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców

Wszystkim Darczyńcom oraz wszystkim, którzy okazali życzliwość dla naszej społeczności i parafii pragniemy bardzo gorąco podziękować za okazaną pomoc.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, którym dobro naszej Cerkwi leży na sercu i swoimi działaniami wspierają naszą Parafię.
Liczymy nadal na Państwa pomoc i wsparcie.

Zapewniamy o modlitwie!