Skip to content

Ikony Bogorodzicy

Ikona – słowo greckie i po rosyjsku oznacza – obraz, wyobrażenie.

Na ikonach my widzimy wyobrażenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogorodzicy, aniołów i świętych.

Święci, autorzy pisma, uczniowie Chrystusa, zapisali słowa Pana Jezusa Chrystusa w księgę, zwaną Ewangelią. Podobnie do nich, „ikonopisiec” (piszący ikony) pisze na „desce, cerkiewną dobroć, świętość, poczynając ot pierwszego Adama nawet do Narodzenia Chrystusa”, przedstawia cierpienia sprawiedliwych za wiarę.

Z wielką godnością my czcimy świętą księgę Ewangelię, a nie z mniejszą cześcią my winniśmy czcić i wyobrażenia świętych na ikonach. My nie widzimy żywych apostołów i pierwszych męczenników, patrząc na ikony my ich wspominamy.

„Tych, których nie widzisz cieleśnie swoimi oczami – tych widzisz duchowo – dzięki wyobrażeniu na ikonie” 

Wielki Sbornik str.322.

Pierwszy twórca obrazu – Sam Pan Bóg, albowiem on na tablicach duchowych, pierwszego na świecie człowieka (Adama), obraz Swojej Boskości, napisał.

Mojżesz, według nakazu Boga, stworzył nad przebłagalnią święte wyobrażenia Cherubinów (Księga Wyjścia 25). W Nowym Testamencie Sam Bóg objawił się ludziom w widzialnym obrazie, dlatego i my wyobrażamy i czcimy ikony Zbawiciela. Sam Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, święty obrus (świętą chustę) przyłożył do przenajświętszej twarzy Swojej, przedziwny obraz Swój napisał i wysłał go do króla Edessy, Abgara.

Ewangelista Łukasz też był ikonopiscem. Oddając cześć ikonie, my oddajemy pokłon i cześć nie desce, na której jest napisana ikona, a temu, kto na niej wyobrażony. Dlatego, kiedy wyobrażenie na ikonie ścierało się, w stare czasy deskę ikony palono, „jak drzewo, które jest bezowocne”. Święta Cerkiew od wieków ustanowiła czczenie ikon. Dlatego i my, wierzący w Jedynego Boga, w Trójcy wychwalanego, święte ikony całujemy i czcimy.

„Знамение Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzica Znaku „Znamienije”

 

„Знамение Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzica Znaku „Znamienije”

 

 

„Боголюбская Пресвятая Богородица”

Ikona Bogorodzica „Bogolubska”

 

„Владимирская Пресвятая Богородица”

Ikona Bogorodzica „Władymirska”

 

“Владимирская Пресвятая Богородица”

Ikona Bogorodzica “Władymirska”

 

“Донския Пресвятая Богородица”

Ikona Bogorodzica “Dońska”

 

„О Тебе радуется всякая тварь”

Ikona Bogorodzica „O Tobie się raduje całe stworzenie”

 

Богородица „Неопалимая купина”

Ikona Bogorodzica „Gorejący krzew”

 

Богородица „Достойно есть”

Ikona Bogorodzica „Godna jesteś”

 

„Казаньская Пресвятая Богородица”

Ikona Bogorodzica „Kazańska”

 

„Богородица Всех Царица”

Ikona Bogorodzica „Wszystkich Królowa”

 

„Богородица”

Ikona Bogorodzica

 

„Поклонение иконе Богоматери Тихвинской.”

Ikona „Pokłon ikonie Bogorodzicy Tychwińskoj”

 

„Богоматерь Страстна”

Ikona „Matka Boża Cierpiąca”

 

Богородицa Умиление

Ikona Bogorodzicy „Umiłowanie”

 

„Тихвинская Пресвятая Богородица”

Ikona Bogorodzica „Tychwińska”

 

„О Всепетая Мати Богородицы”

Ikona Bogorodzicy „O Wsiepietaja Matko Bogorodzice”

 

„Феодоровския Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzicy „Teodorowska”

 

„Тихвинская Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzicy „Tychwińska”

 

 

„Феодоровская Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzicy „Teodorowska”

 

„Владимирския Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzicy „Władymirska”

 

Пресвятыя Богородицы „Утоли моя печали”

Ikona Bogorodzicy „Ukój moje smutki”

 

Пресвятыя Богородицы „Умиление”

Ikona Bogorodzicy „Umiłowanie”

 

„Богородицa”

Ikona Bogorodzicy

 

„Смоленския Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzicy „Smoleńska”

 

Пресвятыя  Богородица „Неопалимая купина”

Ikona Bogorodzica „Gorejący krzew”

 

„Боголюбская Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzicy „Bogolubska”

 

Богородица „Неопалимая купина”

Ikona Bogorodzicy „Gorejący krzew”

 

Богородица „Неопалимая купина”

Ikona Bogorodzicy „Gorejący krzew”