Skip to content

Ikony Zbawiciela

Ikona – słowo greckie i po rosyjsku oznacza – obraz, wyobrażenie.

Na ikonach my widzimy wyobrażenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogorodzicy, aniołów i świętych.

Święci, autorzy pisma, uczniowie Chrystusa, zapisali słowa Pana Jezusa Chrystusa w księgę, zwaną Ewangelią. Podobnie do nich, „ikonopisiec” (piszący ikony) pisze na „desce, cerkiewną dobroć, świętość, poczynając ot pierwszego Adama nawet do Narodzenia Chrystusa”, przedstawia cierpienia sprawiedliwych za wiarę.

Z wielką godnością my czcimy świętą księgę Ewangelię, a nie z mniejszą cześcią my winniśmy czcić i wyobrażenia świętych na ikonach. My nie widzimy żywych apostołów i pierwszych męczenników, patrząc na ikony my ich wspominamy.

„Tych, których nie widzisz cieleśnie swoimi oczami – tych widzisz duchowo – dzięki wyobrażeniu na ikonie” 

Wielki Sbornik str.322.

Pierwszy twórca obrazu – Sam Pan Bóg, albowiem on na tablicach duchowych, pierwszego na świecie człowieka (Adama), obraz Swojej Boskości, napisał.

Mojżesz, według nakazu Boga, stworzył nad przebłagalnią święte wyobrażenia Cherubinów (Księga Wyjścia 25). W Nowym Testamencie Sam Bóg objawił się ludziom w widzialnym obrazie, dlatego i my wyobrażamy i czcimy ikony Zbawiciela. Sam Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, święty obrus (świętą chustę) przyłożył do przenajświętszej twarzy Swojej, przedziwny obraz Swój napisał i wysłał go do króla Edessy, Abgara.

Ewangelista Łukasz też był ikonopiscem. Oddając cześć ikonie, my oddajemy pokłon i cześć nie desce, na której jest napisana ikona, a temu, kto na niej wyobrażony. Dlatego, kiedy wyobrażenie na ikonie ścierało się, w stare czasy deskę ikony palono, „jak drzewo, które jest bezowocne”. Święta Cerkiew od wieków ustanowiła czczenie ikon. Dlatego i my, wierzący w Jedynego Boga, w Trójcy wychwalanego, święte ikony całujemy i czcimy.

„Образ Нерукотворенный” Господа Нашего Исуса Христа

Ikona „Obraz Pana Naszego Jezusa Chrystusa nie stworzony rękami ludzkimi”

 

„Господь Вседержитель”

Ikona „Mały Deesis”

 

„Господь Вседержитель”

Ikona „Jezus Pantokrator”

 

„Господь Еммануил”

Ikona „Pan Emmanuel”

 

„Образ Ярое Око Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Obraz Żarliwe Oko Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Образ Ярое Око Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Obraz Żarliwe Oko Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Деисус с предстоящими”

Ikona „Deesis ze świętymi”

 

„Малый Деисус”

Ikona „Mały Deesis”

 

„Распятие с предстоящими”

Ikona „Ukrzyżowanie ze świętymi”

 

„Нерукотворенный Образ Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Obraz, nie stworzony rękami ludzkimi, Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Нерукотворенный Образ Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Obraz, nie stworzony rękami ludzkimi, Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Исус Благое Молчание”

Ikona „Jezus Dobre Milczenie Anioł”

 

„Плач у Креста

Ikona „Płacz u Krzyża”

 

„Нерукотворенный Образ Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Obraz, nie stworzony rękami ludzkimi, Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Крест Господень”

„Krzyż Pański”

 

„Крест Господень”

„Krzyż Pański”

 

„Господь Вседержитель”

Ikona „Mały Deesis”

 

„Господь Вседержитель”

Ikona „Pan Władca”

 

„Крест Господень”

„Krzyż Pański”

 

„Крест Господень со святыми”

„Krzyż Pański ze świętymi”

 

„Господь Вседержитель”

Ikona „Pan Władca”

 

„Господь Вседержитель”

Ikona „Pan Władca”

 

„Нерукотворенный Образ Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Obraz, nie stworzony rękami ludzkimi, Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Крест Господень”

„Krzyż Pański”