Skip to content

Ikony świąteczne

Ikona – słowo greckie i po rosyjsku oznacza – obraz, wyobrażenie.

Na ikonach my widzimy wyobrażenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogorodzicy, aniołów i świętych.

Święci, autorzy pisma, uczniowie Chrystusa, zapisali słowa Pana Jezusa Chrystusa w księgę, zwaną Ewangelią. Podobnie do nich, „ikonopisiec” (piszący ikony) pisze na „desce, cerkiewną dobroć, świętość, poczynając ot pierwszego Adama nawet do Narodzenia Chrystusa”, przedstawia cierpienia sprawiedliwych za wiarę.

Z wielką godnością my czcimy świętą księgę Ewangelię, a nie z mniejszą cześcią my winniśmy czcić i wyobrażenia świętych na ikonach. My nie widzimy żywych apostołów i pierwszych męczenników, patrząc na ikony my ich wspominamy.

„Tych, których nie widzisz cieleśnie swoimi oczami – tych widzisz duchowo – dzięki wyobrażeniu na ikonie” 

Wielki Sbornik str.322.

Pierwszy twórca obrazu – Sam Pan Bóg, albowiem on na tablicach duchowych, pierwszego na świecie człowieka (Adama), obraz Swojej Boskości, napisał.

Mojżesz, według nakazu Boga, stworzył nad przebłagalnią święte wyobrażenia Cherubinów (Księga Wyjścia 25). W Nowym Testamencie Sam Bóg objawił się ludziom w widzialnym obrazie, dlatego i my wyobrażamy i czcimy ikony Zbawiciela. Sam Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, święty obrus (świętą chustę) przyłożył do przenajświętszej twarzy Swojej, przedziwny obraz Swój napisał i wysłał go do króla Edessy, Abgara.

Ewangelista Łukasz też był ikonopiscem. Oddając cześć ikonie, my oddajemy pokłon i cześć nie desce, na której jest napisana ikona, a temu, kto na niej wyobrażony. Dlatego, kiedy wyobrażenie na ikonie ścierało się, w stare czasy deskę ikony palono, „jak drzewo, które jest bezowocne”. Święta Cerkiew od wieków ustanowiła czczenie ikon. Dlatego i my, wierzący w Jedynego Boga, w Trójcy wychwalanego, święte ikony całujemy i czcimy.

„Рождество Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Narodzenie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Рождество Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Narodzenie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Рождество Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Narodzenie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Всемирное Воздвижение Креста Господня”

Ikona „Światowe Podwyższenie Pańskiego Krzyża”

 

„Введение Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Wprowadzenie do świątyni Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Рождество Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Рождество Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Поклонение иконе Богоматери Тихвинской. Воскресение Христово. Рождество Господа нашего Исуса Христа.”

Ikona „Pokłon ikonie Bogorodzicy Tychwińskoj. Zmartwychwstanie Chrystusa. Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Рождество Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Рождество Господа нашего Исуса Христа”

Ikona „Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Крещение / Богоявление Господне”

Ikona „Chrzest Pański”

 

„Крещение / Богоявление Господне”

Ikona „Chrzest Pański”

 

„Крещение / Богоявление Господне”

Ikona „Chrzest Pański”

 

„Сретение Господне”

Ikona „Ofiarowanie Pańskie”

 

„Сретение Господне”

Ikona „Ofiarowanie Pańskie”

 

„Сретение Господне”

Ikona „Ofiarowanie Pańskie”

 

„Сретение Господне”

Ikona „Ofiarowanie Pańskie”

 

„Благовещение Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Благовещение Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Благовещение Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Zwiastowanie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Преображение Господне”

Ikona „Przemienienie Pańskie”

 

„Преображение Господне”

Ikona „Przemienienie Pańskie”

 

„Успение Пресвятой Богородицы

Ikona „Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Успение Пресвятой Богородицы

Ikona „Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Успение Пресвятой Богородицы

Ikona „Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Успение Пресвятой Богородицы

Ikona „Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Успение Пресвятой Богородицы

Ikona „Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy”

„Успение Пресвятой Богородицы

Ikona „Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy”

 

„Вход Господень в Иеросалим”

Ikona „Wjazd Pański do Jerozolimy”

 

„Вход Господень в Иеросалим”

Ikona „Wjazd Pański do Jerozolimy”

 

„Вход Господень в Иеросалим”

Ikona „Wjazd Pański do Jerozolimy”

 

 

„Вход Господень в Иеросалим”

Ikona „Wjazd Pański do Jerozolimy”

 

„Вход Господень в Иеросалим”

Ikona „Wjazd Pański do Jerozolimy”

 

„Вознесение Господне”

Ikona „Wniebowstąpienie Pańskie”

 

„Успение Пресвятыя Богородицы. Вознесение Господне. Богоявление Господне”

Ikona „Zaśnięcie Przenajświętszej Bogorodzicy. Wniebowstąpienie Pańskie. Objawienie Pańskie”

 

„Пятьдесятница. День святой Троицы”

Ikona „Pięćdziesiątnica. Dzień świętej Trójcy.

 

„Троица новозаветная”

Ikona „Trójca nowotestamentowa”

 

„Троица новозаветная”

Ikona „Trójca nowotestamentowa”

 

„Троица новозаветная. Знамение Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Trójca nowotestamentowa i Bogorodzica Znaku „Znamienije””

 

„Знамение Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzica Znaku „Znamienije”

 

„Знамение Пресвятыя Богородицы”

Ikona Bogorodzica Znaku „Znamienije”

 

„Покров Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Opieki” Przenajświętszej Bogorodzicy

 

 

„Покров Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Opieki” Przenajświętszej Bogorodzicy

 

„Покров Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Opieki” Przenajświętszej Bogorodzicy

 

„Покров Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Opieki” Przenajświętszej Bogorodzicy

 

„Покров Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Opieki” Przenajświętszej Bogorodzicy

 

„Собор Пресвятыя Богородицы”

Ikona „Sobór” Przenajświętszej Bogorodzicy

 

„Преполовение Пятьдесятницы”

Ikona „Połowa Pięćdziesiątnicy”

 

„Рождество Святаго Иоанна и Предотечи Крестителя Господня”

Ikona „Narodzenie świętego Jana i Chrzciciela Poprzednika Pańskiego”

 

„Усекновение главы Святаго Иоанна Предотечи”

Ikona „Ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela Poprzednika Pańskiego”

 

„Усекновение главы Святаго Иоанна Предотечи”

Ikona „Ścięcie głowy świętego Jana Chrzciciela Poprzednika Pańskiego”

 

„Воскресение Христово”

Ikona „Zmartwychwstanie Chrystusa”

 

„Поклонение иконе Богоматери Тихвинской. Воскресение Христово. Рождество Господа нашего Исуса Христа.”

Ikona „Pokłon ikonie Bogorodzicy Tychwińskoj. Zmartwychwstanie Chrystusa. Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa”

 

„Воскресение Христово”

Ikona „Zmartwychwstanie Chrystusa”

 

„Воскресение Христово”

Ikona „Zmartwychwstanie Chrystusa”

 

„Воскресение Христово”

Ikona „Zmartwychwstanie Chrystusa”

 

„Воскресение Христово”

Ikona „Zmartwychwstanie Chrystusa”

 

„Воскресение Христово”

Ikona „Zmartwychwstanie Chrystusa”

 

„Зачатие святыя Анны, егда зачат Пресвятую Богородицу”

Ikona „Poczęcie świętej Anny, kiedy poczęła Przenajświętszą Bogorodzicę”

 

„Складня 4-х частная”

Ikona „Składnia czteroczęściowa”

 

„Перенесение честных мощей святиеля Николы чудотворца”

Ikona „Przeniesienie czczonych relikwii kapłana Mikołaja cudotwórcy”

 

„Неделя о самаряныни”

Ikona „Tydzień o Samarytańce”

 

„Сошествие святаго Духа на апостолов с изображением росийских чудотворцев”

Ikona „Zesłanie świętego Ducha na apostołów z wyobrażeniem rosyjskich cudotwórców”

 

„Происхождение Честнаго и Животворящаго Креста Господня.

Ikona „Procesje z Czczonym i Ożywiającym Krzyżem Pańskim”

 

„Положение честнаго пояса Пресвятыя Богородицы в Халкопратии 395 – 408”.

Ikona „Złożenie czczonego Pasa Przeczystej Bogorodzicy 395 – 408”

 

„Начало индикту, еже есть Новому лету”.

Ikona „Początek Indykcji, która jest Nowym Rokiem”

 

„Праздничная икона”.

Ikona „Święta prawosławne”