Skip to content

Znaczenie postu

Post i w życiu chrześcijanina

Życie chrześcijańskie jest bezsensowne bez trudzenia się. Każdy wierzący chrześcijanin musi nałożyć na siebie „brzemię” krzyża, aby zbawić się od grzechu i od cierpienia, i bezinteresownie podążać za wolą Pańską. Trud potrzebny jest po to, aby żyć w Chrystusie i być żywym członkiem Jego Ciała, którym jest Cerkiew.

W tym noszeniu „brzemienia” ważną rolę odgrywa post. On stanowi jedną z głównych broni, w naszej duchowej walce. O tym świadkuje nam Słowo Boże. To również zostało nam objawione z życia świętych. Tak wierzy i naucza nasza Staroprawosławna Pomorska Cerkiew, która przejęła post jak jedno z najstarszych i świętych postanowień.

Wchodźcie przez ciasną bramę! bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (Mt.7, 13)

Jak przekarmione ptaki nie mogą wysoko latać, tak i ludzie dogadzający własnemu ciału, nie mogą wejść do Nieba. (Godny Efrem Syryjczyk)

Post wyzwala z niewoli i daje wolność, odnawia zbezczeszczoną grzechami duszę, pobudza ją, umacnia umysł, rodzi strach Boży, niszczy cierpienie, poniża pomysły. W dni postu gasną rządze, kwitną dobre uczynki, pojawia się w swej okazałości – piękno czystości i ciało obraca się w duszę, czyniąc się, na przekór swojej istocie, duchowym. (Kapłan Jan Złotousty)

Nie jedne usta powinny się pościć, – nie, niech poszczą się i oko, i słuch, i ręce, i całe nasze ciało… Post jest oddaleniem się od zła, zawiązaniem języka, odrzuceniem gniewu, odrzuceniem żądz, zaprzestaniem plotkowania i czynienia zła, i krzywoprzysięstwa. (Kapłan Jan Złotousty)

Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. (Mt.15, 11)

Cerkiewne wielodniowe posty:

1. Wielki post przed Paschą Chrystusową – ma 49 dni (razem z Wielkim Tygodniem, zwanym inaczej Tygodniem Cierpień),

2. Piotrowy post – rozpoczyna się 7 dni po święcie Świętej Trójcy (Trójca świętuje się na pięćdziesiąty dzień po Pasce). Piotrowy post trwa każdego roku inaczej. Rozpoczyna się 7 dni po Trójcy i zawsze trwa do 12 lipca – do święta apostołów Piotra i Pawła,

3. Post Zaśnięcia Matki Boskiej – rozpoczyna się przed świętem Zaśnięcia Matki Bożej dnia 14 sierpnia i trwa do 27 sierpnia,

4. Bożonarodzeniowy post lub Filipowy post – przed Narodzeniem Chrystusa. Zaczyna się 28 listopada i trwa do 06 stycznia.