Skip to content

Ikony świętych

Ikona – słowo greckie i po rosyjsku oznacza – obraz, wyobrażenie.

Na ikonach my widzimy wyobrażenie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogorodzicy, aniołów i świętych.

Święci, autorzy pisma, uczniowie Chrystusa, zapisali słowa Pana Jezusa Chrystusa w księgę, zwaną Ewangelią. Podobnie do nich, „ikonopisiec” (piszący ikony) pisze na „desce, cerkiewną dobroć, świętość, poczynając ot pierwszego Adama nawet do Narodzenia Chrystusa”, przedstawia cierpienia sprawiedliwych za wiarę.

Z wielką godnością my czcimy świętą księgę Ewangelię, a nie z mniejszą cześcią my winniśmy czcić i wyobrażenia świętych na ikonach. My nie widzimy żywych apostołów i pierwszych męczenników, patrząc na ikony my ich wspominamy.

„Tych, których nie widzisz cieleśnie swoimi oczami – tych widzisz duchowo – dzięki wyobrażeniu na ikonie” 

Wielki Sbornik str.322.

Pierwszy twórca obrazu – Sam Pan Bóg, albowiem on na tablicach duchowych, pierwszego na świecie człowieka (Adama), obraz Swojej Boskości, napisał.

Mojżesz, według nakazu Boga, stworzył nad przebłagalnią święte wyobrażenia Cherubinów (Księga Wyjścia 25). W Nowym Testamencie Sam Bóg objawił się ludziom w widzialnym obrazie, dlatego i my wyobrażamy i czcimy ikony Zbawiciela. Sam Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, święty obrus (świętą chustę) przyłożył do przenajświętszej twarzy Swojej, przedziwny obraz Swój napisał i wysłał go do króla Edessy, Abgara.

Ewangelista Łukasz też był ikonopiscem. Oddając cześć ikonie, my oddajemy pokłon i cześć nie desce, na której jest napisana ikona, a temu, kto na niej wyobrażony. Dlatego, kiedy wyobrażenie na ikonie ścierało się, w stare czasy deskę ikony palono, „jak drzewo, które jest bezowocne”. Święta Cerkiew od wieków ustanowiła czczenie ikon. Dlatego i my, wierzący w Jedynego Boga, w Trójcy wychwalanego, święte ikony całujemy i czcimy.

„Святыи праведныи Лаврентий Христа ради уродивый Калужский чудотворец”

Ikona „Święty sprawiedliwy Laurencjusz szaleniec Boży, Kałużski cudotwórca

 

„Святыи праведныи Лаврентий Христа ради уродивый Калужский чудотворец”

Ikona „Święty sprawiedliwy Laurencjusz szaleniec Boży, Kałużski cudotwórca

 

“Святии мученицы Флор и Лавр”

Ikona “Święci męczennicy Flor i Laur

 

„Святыи Архангел Михаил с предстоящими святыми”

Ikona „Święty Archanioł Michał ze świętymi”

 

„Святыи Архангел Михаил”

Ikona „Święty Archanioł Michał”

 

„Святыи Архангел Гавриил”

Ikona „Święty Archanioł Gabriel”

 

Святыи великомученик Пантелеймон целитель

Ikona „Święty wielki męczennik Pantelejmona uzdrowiciel

 

„Святая Евхаристия”

Ikona „Święty Sakrament Eucharystii”

 

„Святии верховнии Апостоли Петр и Павел”

Ikona „Święci ważniejsi / wyżsi Apostołowie Piotr i Paweł”

 

„Святии верховнии Апостоли Петр и Павел”

Ikona „Święci ważniejsi / wyżsi Apostołowie Piotr i Paweł”

 

„Святыи верховныи Апостол Петр”

Ikona „Święty ważniejszy / wyższy Apostoł Piotr”

 

„Святыи верховныи Апостол Павел”

Ikona „Święty ważniejszy / wyższy Apostoł Paweł”

 

„Святыи Архангел Хранитель”

Ikona „Święty Anioł Stróż”

 

„Преподобная Мария Египетская”

Ikona „Pustelnica i Pokutnica Maria Egipcjanka”

 

„Преподобныи Паисий Великий”

Ikona „Święty Mnich Paisjusz Wielki”

 

„Святии страстотерьпцы князи Борис и Глеб и великий князь Владимирь”

Ikona „Święci książęta Borys i Gleb i wielki książę Włodzimierz”

 

„Преподобнии отцы Зосима и Саватий”

Ikona „Święci ojcowie Zosyma i Sabacjusz”

 

„Святыи славныи великомученик Георгий”

Ikona „Święty sławny wielki męczennik Jerzy”

 

„Святыи славныи великомученик Георгий”

Ikona „Święty sławny wielki męczennik Jerzy”

 

„Святыи славныи великомученик Георгий”

Ikona „Święty sławny wielki męczennik Jerzy”

 

„Огненное восхождение святаго Пророка Илии”

Ikona „Ogniste wniebowzięcie świętego Proroka Eliasza”

 

„Святаго великомученика Трифона”

Ikona „Świętego wielkiego męczennika Tryfona z Apamei”

 

„Святыи Иоанн Предотеча”

Ikona „Święty Prorok Jan Chrzciciel Poprzednik Pański”

 

„Святыи Иоанн Предотеча”

Ikona „Święty Prorok Jan Chrzciciel Poprzednik Pański”

 

„Святая великомученица Парасковия, нареченная Пятница”

Ikona „Święta wielka męczennica Paraskiewa, nazywana Piątkiem”

 

„Святитель Никола Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei”

 

„Святитель Никола Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei”

 

„Святитель Никола Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei”

 

„Святитель Никола Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei”

 

„Святитель Никола Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei”

 

„Святитель Никола Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei”

„Святитель Никола Чудотворец Можайский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Możajski”

„Святитель Никола Чудотворец Можайский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Możajski”

 

„Святитель Никола Чудотворец Можайский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Możajski”

 

„Святитель Никола Чудотворец Можайский”

Ikona „Świętego Mikołaja Cudotwórcy Możajski”

 

„Серафим”

Ikona „Serafin”

 

„Икона Август”

Ikona kalendarz „Sierpień”

 

„Святитель Христов Иоанн Златоуст”

Ikona kapłan „Jan Złotousty / Jan Chryzostom”

 

„Святитель Христов Иоанн Златоуст”

Ikona kapłan „Jan Złotousty / Jan Chryzostom”

 

„Праотец Адам”

Ikona „Praojciec Adam”

 

„Святыи пророк Илия.”

Ikona „Święty Prorok Eljasz”

 

„Святыи пророк Моисей.”

Ikona „Święty Prorok Mojżesz”

 

„Святитель Никола с предстоящими. Богоматерь всех скорбящих радость. Святии Кирик и Улита и избранные святые”

Ikona „Święty Mikołaj Cudotwórca ze świętymi. Bogorodzica „Wszystkich Strapionych Radość”. Święci Cyryk i Julita i wybrani święci”

 

„Святыи славныи великомученик Георгий”

Ikona „Święty sławny wielki męczennik Jerzy”

 

„Святая великомученица Парасковия, нареченная Пятница”

Ikona „Święta wielka męczennica Paraskiewa, nazywana Piątkiem”

 

„Святыи священомученик Евсевий, епископ Самосатский”

Ikona „Święty męczennik Euzebiusz, biskup Samosaty”

 

„Святыи апостол Июда (он же Фаддей и Келевей), брат Господень по плоти”

Ikona „Święty apostoł Juda – zwany również Tadeusz oraz Lebbeusz, brat Pański”

 

„Святителя Ионы, митрополита Московского”

Ikona „Kapłana Jonasza, metropolity moskiewskiego”

 

„Преподобный Никита Перееславский, чудотворец

Ikona „Godny Nikita Perejesławski, cudotwórca”

 

„Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн

Ikona „Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel”

 

„Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн

Ikona „Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel”

 

„Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн

Ikona „Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel”

 

„Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн

Ikona „Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel”

 

„Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн

Ikona „Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel”

 

„Святыи славныи пророк и Предотеча Креститель Господень Иоанн

Ikona „Święty wychwalany prorok i Poprzednik Pański Jan Chrzciciel”

 

„Святии”

Ikona „Święci”

 

„Святии мученицы Самон, Гурий и Авив”

Ikona „Święci męczennicy Samon, Guriusz i Awiw”

 

„Триех великих святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго

Ikona „Trzech wielkich kapłanów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego”

 

„Триех святителей Петра, Алексия и Ионы, московских чудотворцев

Ikona „Trzech kapłanów Piotra, Aleksego i Ionasza, moskowskich cudotwórców”

 

„Святитель Петр митрополита”

Ikona „Kapłana Piotra metropolity”

 

„Святыи великомученик Димитрий Солунский

Ikona „Święty wielki męczennik Dymitr z Sołunia”

 

„Святыи праведныи Иларион новыи

Ikona „Święty sprawiedliwy Ilarion nowy”

 

„Святых седми отрок, иже во Ефесе: Максима, Амблиха, Мартиниана, Дионисия, Иоанна, Ексакустодиана и Антонина; уснули ок. 250 г., пробудились и вторично почили в 408-450 гг.

Ikona „Świętych siedmiu młodzieńców z Efezu: Maksymiliana, Jamblika, Martyniana, Dionizego, Jana, Eksakustodiana (Konstantego) i Antoniego; zasnęli około 250 roku, zbudzili się i ponownie zasnęli w 408-450”

 

„Преподобнаго отца нашего Антония римлянина, Новгородскаго чудотворца 1147.

Ikona „Godny ojciec nasz Antoni Rzymianin, Nowogrodzki cudotwórca 1147”

 

„Святыи Славныи и Всехвальныи Апостол, Девственник и Наперсник, и Возлюбленник, и Евангелист Иоанн Богослов”.

Ikona „Święty Sławny i Wszechwalebny Apostoł, Zachowujący czystość cielesną i leżący na piersiach, i Umiłowany, i Ewangelista Jan Teolog”

 

„Преподобный отец наш Харитон исповедник”.

Ikona „Godny ojciec mnich nasz Charyton Wyznawca”

 

„Святыи праведныи Симеон Богоприимец”.

Ikona „Święty sprawiedliwy starzec Symeon „Boga Przyjmujący””

 

„Святыи Иоанн Воинственник”.

Ikona „Święty Jan Żołnierz”