Skip to content

Kontakt

STAROPRAWOSŁAWNA CERKIEW STAROOBRZĘDOWCÓW
Gabowe Grądy 7A
16-300 Augustów

NIP: 846-166-158-3
REGON: 200825912
https://staroprawoslawie.pl/

e-mail: nastawnik2@o2.pl
telefon: (+48) 603 321 245

FACEBOOK: https://pl-pl.facebook.com/Staroprawoslawie

Wpłaty – darowizny na cele kultu religijnego można także dokonać na rachunek bankowy:

BNP Paribas S.A.
PL 88 2030 0045 1110 0000 0317 5950
PPABPLPK (SWIFT)

Zaświadczenie o rachunku bankowym

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje odliczenie darowizny na cele kultu religijnego. Dokonaną darowiznę odlicza się od dochodu za rok, w którym została przekazana Taka darowizna, spełnia cel kultu religijnego, ponieważ jest to przelanie pieniędzy na rachunek parafii, a nie na rachunek osoby fizycznej. Nie można odliczyć więcej niż 6% dochodu. Jeśli posiadamy dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego można skorzystać z preferencji podatkowej. W tym celu trzeba wykazać w zeznaniu rocznym (np. PIT-36 lub PIT-37) kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (będzie to w szczególności nazwa i adres).

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko *
E-mail *
Wiadomość