Skip to content
Strona główna

 

Przekaż Darowiznę dla Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców św. Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei

Wpłaty realizowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24

Podczas uzupełniania danych podanie NIP nie jest wymagane

/
PRZEKAŻ DAROWIZNĘDokonując płatności oświadczam że zapoznałem/am się z Regulaminem Regulamin przekazywania Darowizn

Dokonując płatności oświadczam że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Polityka prywatności

Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców została wyróżniona w 2021 roku w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny województwa podlaskiego.

Dziękujemy!!!

Strona główna

Cerkiew Staroobrzędowców – Gabowe Grądy

O nas

Staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie przyjęli cerkiewnej reformy patriarchy Nikona i cara Aleksija Michajłowicza. Członkowie naszego Kościoła nie uznają reform liturgicznych patriarchy Nikona przeprowadzonych w latach 1652–1656, które upodabniały obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich.

Każda zmiana w naszej cerkwi, zgodnie z postanowieniami siedmiu Powszechnych Soborów jest traktowana jako herezja i wyrzeczenie się jedynej prawdziwej wiary. Członkowie naszego kościoła: Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców osiedlili się w Polsce około I połowy XVIII wieku. Nasza wspólnota znalazła schronienie w Polsce, uciekając przed prześladowaniami patriarchy Nikona. Chcąc uchronić stare kanony wiary Prawosławnej staroobrzędowcy uciekali z Rosji w różne zakątki świata.Obecnie, staroobrzędowcy zamieszkują W RP głównie tereny obecnego województwa podlaskiego, m.in. takie miejscowości jak: Gabowe Grądy, Bór, Augustów, Suwałki, Wodziłki oraz na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w miejscowości Wojnowo. Ponadto wielu członków naszej Cerkwi rozproszonych jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w różnych miejscowościach.Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców praktykuje swoją wiarę w nowo zbudowanej Cerkwi. Nabożeństwa, Sakramenty, praktyka religijna prowadzona jest pod przewodnictwem Duchownego Ojca. Msze odprawiane są wg kalendarza juliańskiego.

Pomóż świątyni!

Cerkiew jest Ciałem Chrystusa! Budowa i odradzanie świątyń – zawsze było obowiązkiem i dobrym uczynkiem narodu. Od wieków budowa i odradzanie świątyń opierało się na pomocy i dobrowolnych ofiarach. Środki na tak dobry uczynek, szczytny cel, zbierane były przez cały świat. To dzięki opiece całego ludu Bożego powstawały i wznosiły się najwspanialsze świątynie.

Cieszy fakt, że w naszej świątyni, serdecznością bogobojnych ludzi, nie obojętnych na pamięć o ich przodkach i tych, którzy troszczyli się i troszczą o zachowanie czystości, słychać dźwięk modlitwy, i odbywają się nabożeństwa.

Odradzanie i upiększanie świątyń, miłość do Boskich nabożeństw wychowuje nas i naszych dzieci na prawdziwych patriotów i prawdziwych chrześcijan. Przecież Święta Cerkiew przywołuje nas wszystkich, którzy szukają zbawienia do Domu Bożego i pobudza w naszych sercach same najlepsze przeżycia.

Pan mówi nam, „Kiedy czynisz miłostynię, niech lewa ręka twoja nie wie, co czyni prawa, aby twoja miłostynia była czyniona w tajemnicy. I Ojciec twój, zobaczy potajemne – poda tobie jawnie». Od dawna zauważono, że ci, którzy przekazują darowiznę świątyni w tym życiu, otrzymują od Boga niewspółmiernie większą nagrodę.Pamiętajcie, czynienie dobra – jedna z najważniejszych rzeczy w życiu każdego człowieka. Pan pyta każdego z nas: «Nakarmiłeś głodnego, przyjąłeś bezdomnego, odwiedziłeś chorego? A to, co uczynicie Wy jednemu z nich, to Mi czynicie».Każdemu, czyje serce nie jest obojętne do tego, aby funkcjonowała świątynia świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei parafii staroobrzędowców, prawosławnych, mogą złożyć swoją ofiarę – swój możliwy wkład we wspólny uczynek duchowego odrodzenia (płatności dotpay, wpłata na konto bankowe).

Nikolas

„Святитель Никола Можайский Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский” (Ikona „Świętego Mikołaja Możajskiego Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei”)