Skip to content
7

Przekaż darowiznę / Donate / Сделать пожертвования

PLN, EUR, USD, GBP, JPY, CZK, SEK, DKK, CHF

wpisz poprawną kwotę darowizny / enter the correct donation amount / введите правильную сумму пожертвования


Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców została wyróżniona w 2021 roku w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny województwa podlaskiego.

Dziękujemy!!!

Strona główna

Cerkiew Staroobrzędowców – Gabowe Grądy

O nas

Staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie przyjęli cerkiewnej reformy patriarchy Nikona i cara Aleksija Michajłowicza. Członkowie naszego Kościoła nie uznają reform liturgicznych patriarchy Nikona przeprowadzonych w latach 1652–1656, które upodabniały obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich.

Każda zmiana w naszej cerkwi, zgodnie z postanowieniami siedmiu Powszechnych Soborów jest traktowana jako herezja i wyrzeczenie się jedynej prawdziwej wiary. Członkowie naszego kościoła: Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców osiedlili się w Polsce około I połowy XVIII wieku. Nasza wspólnota znalazła schronienie w Polsce, uciekając przed prześladowaniami patriarchy Nikona. Chcąc uchronić stare kanony wiary Prawosławnej staroobrzędowcy uciekali z Rosji w różne zakątki świata.Obecnie, staroobrzędowcy zamieszkują W RP głównie tereny obecnego województwa podlaskiego, m.in. takie miejscowości jak: Gabowe Grądy, Bór, Augustów, Suwałki, Wodziłki oraz na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w miejscowości Wojnowo. Ponadto wielu członków naszej Cerkwi rozproszonych jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w różnych miejscowościach.Staroprawosławna Cerkiew Staroobrzędowców praktykuje swoją wiarę w nowo zbudowanej Cerkwi. Nabożeństwa, Sakramenty, praktyka religijna prowadzona jest pod przewodnictwem Duchownego Ojca. Msze odprawiane są wg kalendarza juliańskiego.

Pomóż świątyni!

Cerkiew jest Ciałem Chrystusa! Budowa i odradzanie świątyń – zawsze było obowiązkiem i dobrym uczynkiem narodu. Od wieków budowa i odradzanie świątyń opierało się na pomocy i dobrowolnych ofiarach. Środki na tak dobry uczynek, szczytny cel, zbierane były przez cały świat. To dzięki opiece całego ludu Bożego powstawały i wznosiły się najwspanialsze świątynie.

Cieszy fakt, że w naszej świątyni, serdecznością bogobojnych ludzi, nie obojętnych na pamięć o ich przodkach i tych, którzy troszczyli się i troszczą o zachowanie czystości, słychać dźwięk modlitwy, i odbywają się nabożeństwa.

Odradzanie i upiększanie świątyń, miłość do Boskich nabożeństw wychowuje nas i naszych dzieci na prawdziwych patriotów i prawdziwych chrześcijan. Przecież Święta Cerkiew przywołuje nas wszystkich, którzy szukają zbawienia do Domu Bożego i pobudza w naszych sercach same najlepsze przeżycia.

Pan mówi nam, „Kiedy czynisz miłostynię, niech lewa ręka twoja nie wie, co czyni prawa, aby twoja miłostynia była czyniona w tajemnicy. I Ojciec twój, zobaczy potajemne – poda tobie jawnie». Od dawna zauważono, że ci, którzy przekazują darowiznę świątyni w tym życiu, otrzymują od Boga niewspółmiernie większą nagrodę.Pamiętajcie, czynienie dobra – jedna z najważniejszych rzeczy w życiu każdego człowieka. Pan pyta każdego z nas: «Nakarmiłeś głodnego, przyjąłeś bezdomnego, odwiedziłeś chorego? A to, co uczynicie Wy jednemu z nich, to Mi czynicie».Każdemu, czyje serce nie jest obojętne do tego, aby funkcjonowała świątynia świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei parafii staroobrzędowców, prawosławnych, mogą złożyć swoją ofiarę – swój możliwy wkład we wspólny uczynek duchowego odrodzenia (płatności dotpay, wpłata na konto bankowe).

Nikolas

„Святитель Никола Можайский Чудотворец Архиепископ Мир Ликийский” (Ikona „Świętego Mikołaja Możajskiego Cudotwórcy Arcybiskupa Myr Licei”)